Biblioteca escolar Xosé Neira Vilas (CEIP do Foxo)

Diseñado e implantado con la colaboración de toda la comunidad educativa del CEIP do Foxo (niños, maestros y familias) y enmarcado en el Proyecto A Estrada Inclusiva (MICINN, EDU2009-08220-E, período 2010-2013).

portada_texto

Este proyecto todavía no se ha finalizado

“Sen dúbida esta biblioteca é un proxecto con vocación comunitaria. Porque persegue o desenvolvemento dunha cultura de participación plena nas relacións entre escola e comunidade. Cómpre dicir chegados a este punto non buscabamos logros, senón camiños; non estabamos interesados tanto nos resultados (asumimos que poden ser insuficientes ou incompletos) como nos procesos. Isto requeríu unha mirada dende dentro da escola, e así emprendimos entre todos unha investigación participativa que nos permitíu mellorar a biblioteca existente, ao tempo que melloramos a escola e a comunidade en xeral”

Visitar página principal: Portelo de Fuxú

Relación de blogs asociados:

blogs portelo de fuxu

 
 
 
 
 

Añade un comentario

obligatorio

obligatorio

opcional


 
 
 
 

Copyright © 2017 Pagina Web de David Rial Araújo. .
Desarrollado por David Rial Araújo